Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

NHẮN NGƯỜI NƠI ẤY - Thơ Ngọc Anh


                         
                          
                          NHẮN NGƯỜI NƠI ẤY

                          Đêm khua mưa lạnh giọt buồn rơi
                          Vài giọt thương thay một kiếp người
                          Vài giọt trao nhau đời viễn xứ
                          Cho người nơi ấy cách xa đời

                           Lòng còn vương vấn chút đường tơ
                           Ngàn dặm biển sâu ngại bến bờ
                           Buồn tủi đời nhau con sóng bạc
                           Lang thang một cõi lỡ bơ vơ

                           Người đó ta đây chẳng một phương
                           Làm sao chung bước hẹn chung đường
                           Phải chăng nguyện ước giờ tan vỡ
                           Hò hẹn bây giờ là giọt sương

                           Bao năm mộng ước kiếp phu thê
                           Mong kẻ ly hương sớm trở về
                           Không còn phiêu bạt đời mưa gió
                           Thao thức trong lòng nỗi nhớ quê
                                                            Ngọc Anh
                                               Châu Sơn 18-1-2015